Een paar voorbeelden van behandelingen

CASE 1 : Ruimtegebrek in beide tandenbogen / Damon Braces in beide tandenbogen gedurende 16 maanden

  

Dit is een voorbeeld van een patient met ruimtegebrek in boven- en ondertandenboog, een verdiepte beet in het front.  Aan de rechter zijde een vrij goede pasvormen voor-achterwaartse richting, aan de linkerzijde daarentegen een verschuiving van 1/2 tandkroonbreedte waardoor de tanden bovenaan botsen op de tanden onderaan en allerhande problemen kunnen geven waaronder slijtage.

De patient werd behandeld met vaste apparatuur in beide tandeybogen van het type DAMON en dit gedurende 16 maanden. 


                                           VOOR                                                                                                    NA


CASE 2 : Klasse I met ruimtegebrek en diepe beet in het front / Vaste apparatuur beide tandenbogen met Damon Braces gedurende 18 maanden


De dag van de plaatsing van de apparatuur EN de dag van de afname van de apparatuur

Op één van de bovensnijtanden werd een bijplaatje aangebracht bij de start van de behandeling opdat de bovenste tanden niet op de onderste blokjes zouden botsen. Dit plaatje wordt na een aantal maanden verwijderd.

Deze behandeling duurde 18 maanden. Vaste apparatuur van het type DAMON
CASE 3: Klasse II met ruimtegebrek in beide tandenbogen en diepe beet in het front / Vaste apparatuur beide tandenbogen met Damon Braces gedurende 20 maanden

Dag van de plaatsing gevolgd door dag van de afname van de vaste apparatuur


Damon Braces gedurende 20 maandenCASE 4: Patient met tandmalposities in de boventandenboog en smalle laterale snijtanden / Damon Braces in de boventandenboog gedurende 12 maanden

Dit is een patient met een groot centraal diasteen (afstand tussen de twee centrale snijtanden in de bovenkaak), ook met zeer smalle laterale snijtanden in de bovenkaak.

De orthodontische behandeling werd uitgevoerd met vaste apparatuur van het type DAMON uitsluitend in de boventandenboog en dit gedurende 12 maanden.  De laterale snijtanden werden achteraf uitgebouwd met composiet door de tandarts tot volwaardige tanden.


CASE 5: Agenesie (niet aanwezige) laterale snijtanden in de boventandenboog én agenesie tweede premolaren in de ondertandenboog / Behandeling met vaste apparatuur Damon gedurende 26 maanden / behoud ruimte voor laterale snijtanden bovenaan voor implantaten en kroonopbouw

SITUATIE VOOR DE BEHANDELING

AGENESIE LATERALE SNIJTANDEN BOVENAAN

                                                          EN AGENSIE TWEEDE PREMOLEREN ONDERAAN (behoud tweede melkmolaren)


DAG VAN DE PLAATSING VAN DE APPARATUUR

een valse laterale snijtand is geplaatst ter hoogte van de open ruimte: esthetiek!


DAG VAN DE AFNAME VAN DE APPARATUUR ONDERAAN en PLAATSING IMPLANTATEN ter hoogte van de ontbrekende LATERALE SNIJTANDEN


De implantaten moeten nu een aantal maanden ingroeien. De valse laterale snijtanden worden opnieuw geplaatst voor het behoud van de ruimte én voor de esthetiek


 DAG VAN DE AFNAME VAN DE VASTE APPARATUUR BOVENAAN

nu gaat de patient bij de tandarts langs voor het realiseren van de laterale snijtanden op de implantaten

CASE 6: Ruimtegebrek in beide tandenbogen met extreem diepe beet in het front

START BEHANDELING

Definitief gebit met ruimtegebrek in beide tandenbogen. De bovensnijtanden zijn zeer diep doorgegroeid tot over de kroon van de ondersnijtanden (diepe beet), door dit verticaal probleem maken de ondersnijtanden contact met het gehemelte hetgeen bijttraum's kan geven.

Vaste apparatuur van het type DAMON werd geplaatst in beide tandenbogen.


DAG VAN DE AFNAME VAN DE APPARATUUR                                          (BEHANDELING van 1 jaar en 6 maanden)4,5 JAAR NA AFNAME VAN DE VASTE APPARATUUR

Tengevolge van een trauma verloor de patient de eerste premolaar links in de bovenkaak.  Na de groei werd deze tand vervangen door een implantaat (zie foto), hierop zal de tandarts vervolgens een kroon opbouwen.
CASE 7: Ingesloten hoektanden in de bovenkaak (links én rechts)

PANORAMISCHE RADIOGRAFIE BIJ DE EERSTE CONSULTATIE

Op de panoramische radiografie is te zien dat het gebit volledig gewisseld is op de beide hoektanden na in de bovenkaak. De rode pijlen tonen de melkhoektanden links én rechts, deze zijn nog aanwezig in de mond, vertonen weinig mobiliteit. De blauwe pijlen tonen de definitieve hoektanden die een scheve doorbraakrichting vertonen (vooral aan de rechter zijde). Dit noemen we ingesloten hoektanden; zij zullen misschien nooit vanzelf doorbreken.
Het is belangrijk de ingesloten hoektanden op jeugdige leeftijd in de bandenboog te krijgen. Bij volwassenen is het vaak zo dat de ingesloten hoektanden vastgroeien met het omliggend kaakbeen en dat er geen beweging meer in te krijgen is.
Op jonge leeftijd wordt vaste apparatuur geplaatst en deze boog wordt gebruikt als stabilisatie (verankering) om de tractie op de definitieve hoektanden op te kunnen vangen en dan ook de hoektanden op hun plaats te brengen. Het is de stomatoloog die de ingesloten hoektanden zal opzoeken en hierop een klein blokje aanbrengen met een tractie draad.  Aan de tractie draad zal de orthodontist de hoektand op zijn plaats in de mond trekken, dit is volledig pijnloos. Soms zal de stomatoloog de tand gewoon blootleggen (zoals in deze case) omdat hij vrij laag ligt. Dan zal de orthodontist hier een blokje op  kleven. 


Op deze foto is de ortodontische behandeling reeds een tijdje gestart.  De boventandenboog is mooi uitgelijnd en de hoektanden zijn door de stomatoloog vrijgelegd.

Op de hoektanden wordt een speciaal blokje bevestigd met een metalen draadje met lusjes (trapjes).

Met behulp van deze lusjes worden de hoektanden in de boog getrokken.
6 maanden na het opstarten van de orthodontische behandeling werd de onderste panoramische radiografie genomen. De definitieve hoektanden zijn aangeduid met een gele pijl. Links is de indeling vlotter dan rechts.  De inclinatie van de rechter tand was ook van bij het begin minder gunstig.


9 maanden na het opstarten werd beslist een Cone Beam CT te nemen (een 3 dimensionaal beeld van de kaak). Hierbij kan de locatie van de hoektanden beter geëvalueerd worden.


2 jaar en 6 maanden later kan de vaste apparatuur verwijderd worden. Let wel dat er in dit geval geen vaste apparatuur gebruikt werd in de ondertandenboog naar de wens van de patiënt. Een permanente stabilisatie draad werd geplaatst op de dag van de afname van de eerste premolaar links naar de eerste premolaar rechts. Deze draad moet uiteraard enige tijd blijven zitten.CASE 8: Zeer smalle boven- én ondertandenboog. Behandeling zonder extractie van definitieve tanden. Damon Braces gedurende 23 maanden.

ZEER SMALLE BOVEN- EN ONDERKAAK met KRUISBEET
HORIZONTALE OVERBEET IN HET FRONT
DIEPE BEET IN HET FRONT

SITUATIE VOOR DE BEHANDELING


DAG VAN DE AFNAME VAN DE VASTE APPARATUUR (23 maanden behandeling)

Het bekomen resultaat wordt bij deze patiënt gestabiliseerd met behulp van vaste retainers (stabilisatie draadjes) die vastgekleefd worden aan de binnenkant van de snijtanden. Deze blijven aanwezig tot het beëindigen van de gelaatsgroei en de doorbraak van de wijsheidstanden.

CASE 9: Smalle laterale snijtanden in de bovenkaak en ingesloten hoektand

SMALLE LATERALE SNIJTANDEN IN DE BOVENKAAK én INGESLOTEN HOEKTAND LINKS IN DE BOVENKAAK

VOOR

11-jarige patiënt met een zeer diepe beet in het front (bij het dichtbijten is er in het front niets te zien van de ondersnijtanden, m.a.w. het bovenfront bedekt volledig de onderfronttanden; VERTIKAAL PROBLEEM); spitse boventandenboog en ruimtegebrek in boven- én ondertandenboog (TRANSVERSAAL PROBLEEM); smalle en atypische laterale snijtanden in de bovenkaak (GELE PIJLEN); ruimtegebrek hoektand links in de bovenkaak (ingesloten hoektand, groene pijl).


Deze patiënt werd behandeld met vaste apparatuur (DAMON) ZONDER het verwijderen van definitieve tanden. Er werd ruimte gemaakt voor de definitieve hoektand links bovenaan en deze werd bij doorbraak geallieerd. De diepe beet in het front werd behandeld.Beide tandeybogen werden uitsluitend d.m.v. de vaste apparatuur verbreed. 

Er werd beslist de smalle laterale snijtanden na de orthodontische behandeling door de tandarts specialist in de esthetische tandheelkunde te laten opbouwen. Hiervoor werd ruimte behouden aan beide zijden van de snijtanden bij het einde van de orthodontie (zie dia hieronder).

NA

DAG VAN DE AFNAME, tijdstip waarbij de VASTE APPRATUUR wordt verwijderd en de patient naar de tandarts specialist gaat voor de ESTHETISCHE OPBOUW van de laterale snijtanden in de bovenkaak:

Na opbouw laterale snijtanden:

Een paar voorbeelden van behandelingen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x